Værdiansættelse

Lynge Advice rådgiver private og institutionelle ejendomsinvestorer i forbindelse med værdiansættelse af fast ejendom herunder:

  • DCF modellering
  • Markedsvurderinger
  • Intern og ekstern benchmarking
  • Analyse
  • Rapportering

Lynge Advice værdiansætter fast ejendom efter danske og internationale standarder. Analyser og rapportering udarbejdes på grundlag af discounted cashflow-modeller både på ejendoms- og porteføljeniveau.

Ud over markedsvurderinger benyttes værdiansættelserne til benchmarking på ejendommens indtægter og omkostninger med henblik at identificere et uudnyttet værdipotentiale på den enkelte ejendom.

YdelseshjuletMini Læs mere om vores fagområder hos Lynge Advice