Lynge Advice tilbyder både private og institutionelle ejendomsinvestorer rådgivning om professionel porteføljemanagement og ejendomsforvaltning – uanset om der er mange eller få ejendomme i porteføljen.

Lynge Advice samarbejder med en lang række fagspecialister inden for ejendomsforvaltning, hvor vi ikke selv besidder de fornødne spidskompetencer. For dig som kunde, betyder det, at du får markedets bedste løsning og adgang til professionelle ressourcer inden for ejendomsforvaltning – eksempelvis ejendomsadministration, drift, vedligeholdelse, udlejning m.v.

Lynge Advice kan desuden tilbyde at du efter behov får en kompetent og professionel porteføljemanager tilknyttet.

Sådan arbejder vi med din ejendom

Ydelseshjulet

Porteføljemanagement og ejendomsforvaltning indeholder mange fagområder. Alle opgaver inden for de enkelte fagområder løses af kompetente fagspecialister og koordineres af Lynge Advice.

Fagområder

Selskabsadministration

LyngeAdvice tilbyder lønsom og professionel selskabsadministration til mindre og mellemstore selskaber.

Ejendomsadministration

LyngeAdvice kan rådgive om levering af alle de services, der typisk er tilknyttet administration af en ejendom fra lejeopkrævning, reguleringer og beregninger til varmeregnskaber, flyttesyn og beboerkontakt.

Drift

LyngeAdvice kan rådgive om levering af alle de services, der typisk er tilknyttet driften af en ejendom. Alle ejendomsserviceløsninger skræddersyes til dit behov, således at både du og dine lejere har en velfungerende ejendom. De faste driftsopgaver beskrives i en aftale – derudover er vi gerne behjælpelige med at styre diverse forefaldende opgaver.

Vedligehold

LyngeAdvice kan rådgive om levering af et komplet vedligeholdelsesprogram for dine ejendomme. LyngeAdvice udarbejder vedligeholdelsesplaner for hver ejendom på 10-års basis og beskriver planlagte vedligeholdelsesarbejder inkl. budgetter. Hvert år gennemgås vedligeholdelsesplanerne og revideres, således at alle vedligeholdelsesomkostninger er kendt på 10-års basis.

Udlejning

LyngeAdvice er ikke bundet til enkelte mæglerkæder – vi finder altid den bedste til opgaven. Udlejning sker via et bredt samarbejde med lokale erhvervsmæglere, der kender ejendomsmarkedet i dit område. Kun gennem lokal indsigt i markedsforholdene kan vi sikre en effektiv og kompetent udlejning.

Køb af ejendomme

LyngeAdvice har et bredt kendskab til markedet for køb af investeringsejendomme og et tæt samarbejde med alle betydende mæglerkæder. Det gør os i stand til at finde den rette investeringsejendom til dig, ligesom vi kan rådgive dig i købsprocessen.

Salg af ejendomme

LyngeAdvice kender markedet for salg af investeringsejendomme og har et tæt samarbejde med alle betydende mæglerkæder i Danmark. Når du sætter din ejendom til salg hos os, udarbejder vi en professionel handlingsplan for salgsopgaven. Det giver et klart overblik over processen og af de økonomiske rammer og muligheder for salg.

Værdiansættelse og analyse

LyngeAdvice værdiansætter fast ejendom efter danske og internationale standarder. Analyser og rapportering udarbejdes på grundlag af discounted cashflow-modeller både på ejendoms- og porteføljeniveau, og anvendes til værdiansættelse, analyse og optimering af ejendommens drift og vedligeholdelse. På en overskuelig måde præsenteres forudsætningerne for værdiansættelsen og en række nøgledata på ejendoms- og porteføljeniveau. Vores modeller er velegnet til periodisk værdiansættelse og rapportering samt til ad hoc simulering og følsomhedsanalyse.

Ledelsesrapportering

LyngeAdvice kan tilbyde udarbejdelse af en kundetilpasset og præcis ledelsesrapportering og risikostyring af ejendomsporteføljer. Ledelsesrapportering giver gennem en kombination af tekst og grafik både dybde og overblik i rapporteringen og kan direkte tilgå såvel direktion som bestyrelse.

Development

ingen opgave er for stor eller lille for LyngeAdvice. I tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere løser vi mange former for opgaver – fra mindre tilbygninger og ombygninger til planlægning, projektering og udførelse af alle typer renovering og nybyggeri. Vi har tilknyttet et stort hold af ingeniører og teknikere, der har omfattende erfaring med alle typer byggeri.

Bygherrerådgivning

LyngeAdvice tilbyder at være din samarbejdspartner ved alle former for byggeri. Som bygherrerådgiver er vi din uafhængige rådgiver, der bistår dig i samarbejdet med tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører mv.

Relocation

for mange virksomheder er husleje en væsentlig omkostning. Der ligger derfor ofte store besparelser i at få optimeret brugen af det lejede areal, ligesom en flytning kan være vejen til billigere husleje. Vi rådgiver, bistår og leder processen fra ide til fremtidens arbejdsplads.

Sale og Lease Back

i dag ønsker et stigende antal virksomheder at være lejere i stedet for ejere.Sale & lease back frigør kapital til øget investering i kerneforretningen. Dette kan bl.a. opnås ved at sælge virksomhedens ejendomme til en professionel ejendomsinvestor og fortsætte som lejer.

Investering

LyngeAdvice tilbyder rådgivning vedrørende investering i fast ejendom herunder køb og salg af fast ejendom, opførelse af nye ejendomme samt forvaltning af investeringen. Vi bistår gerne i alle faser af investeringen.

Forsikring

En god forsikringsaftale indebærer mere end selve forsikringsaftalen. LyngeAdvice tilbyder i samarbejde med anerkendte forsikringsmæglere at din ejendomsinvestering altid er optimalt forsikret. Aftalen omfatter også registrering af data, håndtering af risici og skader samt målrettet service. Vores kunder opnår både besparelser på forsikringspræmien og opnår samtidig en lavere administrationsudgift og et samlet mindre tidsforbrug ved skadesbehandling.

Risikoanalyse

LyngeAdvice rådgiver i risikoanalyse og udarbejder i samarbejde med anerkendte leverandører en risikovurdering af din ejendomsinvestering og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at minimere risici og sikre din investering. Med baggrund i risikovurderingen udarbejdes en handlingsplan, således at alle relevante aktiviteter fx vedr. minimering af brand-, storm, vandrisici m.v. kan igangsættes og indarbejdes i den løbende vedligeholdelse.

Finansiering

via et tæt samarbejde med flere af de største danske penge- og realkreditinstitutter kan LyngeAdvice være behjælpelig med at rådgive om og fremskaffe finansiering og derved sammensætte den optimale finansiering af din ejendomsinvestering. I forbindelse med finansieringstilbud udarbejdes en cashflow analyse og finansieringsrisici analyseres.

Ejendomsjura

i tæt samarbejde med vores juridiske samarbejdspartnere, der består af advokater med speciale i fast ejendom, kan vi tilbyde at være behjælpelig med alle juridiske rådgivningsopgaver inden for fast ejendom.