Individuel investeringsrådgivning

Lynge Advice tilbyder både private og institutionelle ejendomsinvestorer rådgivning i forbindelse med:

  • Udarbejdelse og implementering af investeringsstrategi
  • Søgning og formidling af investeringsemner
  • Værdiansættelse og forhandlinger i forbindelse med køb og salg
  • Gennemførelse af due diligence
  • Tilvejebringelse af finansiering
  • Udarbejdelse og gennemførelse af exit-strategi

I forbindelse med din investering anvender vi en struktureret proces, der tager afsæt i din investeringsstrategi, markedssituationen og omfatter en analyse af den enkelte ejendoms nuværende og fremtidige potentiale – naturligvis med fokus på værdiskabelse, risikostyring og exit.

Ved køb af en ejendom udarbejder vi beslutningsoplæg og gennemfører due diligence med henblik på at afdække ejendommens muligheder og risikoprofil.

Vi rådgiver dig ligeledes om den mest hensigtsmæssige finansierings- og ejerstruktur.

YdelseshjuletMini Læs mere om rådgivning hos Lynge Advice