Den daglige ledelse varetages af Bjarne Lynge Pedersen. Herudover er Bjarne formand for Foreningen Fasanen.

Bjarne har i mange år været beskæftiget i ejendoms- og entreprenørbranchen herunder som adm. direktør for Kone Elevator A/S, ejendomsdirektør i Danske Bank og direktør og partner i Cura Management A/S. Tidligere har Bjarne været beskæftiget i Ludvigsen & Hermann A/S, Slots & Ejendomsstyrelsen og RealDanmark A/S.

Sideløbende med den erhvervsmæssige karriere har Bjarne siden erhvervelse af jagttegnet været passioneret jæger og ledet flere større jagtkonsortier i Danmark.

Bjarne Lynge Pedersen er uddannet bygningsingeniør fra Københavns Teknikum.

T +45 70 260 240
M +45 23 261 304
E bl@lyngeadvice.dk
LinkedIn

bjarne

Bjarne Lynge, direktør