Den daglige ledelse i Lynge Advice varetages af direktør Bjarne Lynge.

Til Lynge Advice er tilknyttet et Advisory Board på fire medlemmer der vejleder den daglige ledelse. Advisory Board sammensættes af eksperter indenfor virksomhedens forretningsmæssige virke, med det formål at understøtte virksomheden med viden og kompetencer, samt udbrede kendskab til selskabet og selskabets ydelser.

Jens-Erik Corvinius

Jens-Erik Corvinius er tidligere direktør i Realkredit Danmark og har været medlem af bestyrelsen i Realkreditforeningen, ejendomsmæglerkæden home A/S samt været formand for Byggesocietetets Københavnsudvalg. Jens-Erik er medlem af en række bestyrelser, herunder formand for Tycho Brahe Planetarium og Uraniafonden samt KHR Architecture A/S. Jens-Erik er desuden ivrig golfspiller.

John R. Frederiksen

John R. Frederiksen er direktør i Fortunen A/S og er medlem af en række bestyrelser. John har tidligere været ansat i ISS koncernen, blandt andet som økonomichef for de danske selskaber, været administrerende direktør i det børsnoterede Jacob Holm & Sønner A/S samt været administrerende direktør i Bastionen A/S som investerede i ejendomme både i Danmark og i udlandet. John er desuden ivrig jæger.

Ole Krog

Ole Krog er Partner i AKSEN-PA. Ole har tidligere blandt andet været direktør i Public Affairs Group, dansk Arbejdsgiverforening, adm. direktør i Danmarks Apotekerforening, direktør i Dansk Industri, adm. direktør i HTS og viceadministrerende direktør i DI. Dertil kommer diverse tillidsposter – blandt andet som formand for JØP (Juristernes og Økonomernes pensionskasse) og næstformand i Pension Danmark samt medlem af vækstfondens bestyrelse. Ole er desuden ivrig jæger.

Poul Ørum

Poul Ørum er tidligere direktør og partner i Willis, der er Danmarks største rådgiver på forsikrings- og risikostyringsområdet. Poul har tidligere været direktør/leder i bl.a. Infolog, ØK Data, Regnecentralen og DSB. Blandt mange tillidsposter tæller bestyrelses- og advisory board hverv i såvel børsnoterede som unoterede virksomheder. Poul er desuden ivrig jæger.