Lynge Advice ApS (“Lynge Advice“) tilbyder dette website uden ansvar for Lynge Advice eller andre og alene som information og service til personer, der måtte ønske at gøre brug af det.

Sitet er ikke et tilbud om at købe eller sælge fast ejendom eller i øvrigt foretage investeringsmæssige dispositioner. De informationer, der findes på sitet, erstatter ikke økonomisk, skattemæssig, juridisk eller anden professionel rådgivning, som brugeren opfordres til at søge, inden der træffes beslutning om investering.

Det tilstræbes, at indholdet på dette site er aktuelt, relevant og korrekt, men Lynge Advice kan ikke garantere, at det er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Lynge Advice er heller ikke ansvarlig for handlinger eller transaktioner foretaget på grundlag af informationer fundet på dette site.